En Geniş Kapsamlı Ders Notları Sitesi

Girişimciler İçin Piyasaya Giriş Stratejileri

Var olan Bir İşin Satın Alınması Küçük bir işletmeye sahip olmanın sağlayacağı özgürlük duygusunu yaşayabilmeyi arzulayan, ancak yeni bir işletme kurmanın getireceği güçlüklere katlanmak istemeyen bir kişi için en iyi alternatiftir. En…

Girişimcilik Tipleri

Girişimcilik ekonomik gelişme sürecinde son derece önemli bir unsurdur. Bu sebeple süreç içerisinde girişimcinin son derece önemli bir rolü vardır. Girişimcilik çeşitleri başlıca iki gruba ayrılmaktadır: ♦♦♦   Fırsat Girişimciliği: Mevcut…

Girişimcilik Türleri

Girişimciler her şeyden önce iki kategoriye ayrılabilir; kamu girişimcileri ve özel girişimciler (piyasa ekonomisi içinde yer alan girişimciler). Kamu girişimcileri genellikle kısıtlamalar altında dışarıdan gelen dürtülerle karar verir.…

Kurumsallaşma mı Aile İşletmeciliği mi?

Kurumsallaşma ihtiyacının ortaya çıktığı büyüme süreci aşaması kritik büyüme aşaması kavramıyla ifade edilmektedir. Bir işletmeyi büyük güçlüklerle ve fedakârlıklarla kuran ve onu küçük ölçekten büyük ölçeğe ulaştıran işletme sahibi için…

Girişimcilik Kültürünün Tanımı ve Özellikleri

Günümüz girişimcisi çabalarını sürdürdüğü ortamda çalışma koşullarını etkileyen faktörleri bilmek, personelin davranışlarını önceden tahmin etmek istemektedir. Personel davranışlarının bilinmesi ise toplumun kültürünün bilinmesini…

Girişimciliğin Gerekliliği Nedir?

Girişimcilik ve yöneticilik niteliklerine sahip olan kişiler sadece kendi işletmeleri için değil aynı zamanda ülke ekonomisinin başarısı içinde gereklidir Dolayısıyla ülkemizde küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yapısının…

Girişimcilerde Bulunması Gereken Beceriler Nelerdir?

Girişimcilerde bazı özelliklerin bulunmasının yanında bazı becerilerinde bulunması gerekiyor. Hisrich bu becerileri teknik beceriler, yönetim becerileri ve kişisel beceriler olarak üçe ayırmaktadır: Teknik Beceriler Yazma Sözlü iletişim…

Girişimcilerde Bulunması Gereken Özellikler Nelerdir?

İş hayatına yeni başlayan bazı girişimcilerin büyük başarılar elde ederken bazılarının başarısız olmalarının nedenlerini açıklamaya çalışan çeşitli yazarlar mevcuttur. Örneğin; Baron, başarılı girişimciliği bilişsel ve sosyal faktörlere…

Temel Girişimcilik Fonksiyonları

Günümüz girişimcilerinin yerine getirmek durumunda oldukları bazı fonksiyonları vardır. Bunlara aşağıda kısaca değinilecektir: Bir iş fikrini ve düşünceyi işletme-girişim haline getirerek üretim veya pazarlama yapmak. Günümüz küreselleşen…

Ücretle Çalışmanın Dezavantajları

♦♦♦ İktisadi bir problem olduğunda işten atılma riski vardır. ♦♦♦ Tayinle başka bir yer atanmak söz konusu olabilir. ♦♦♦ Başkalarının emrinde çalışıldığı için mantıksız, adaletsiz davranışlarla karşılaşılabilir. ♦♦♦ Çalışanın yerine…

Ücretle Çalışmanın Avantajları

♦♦♦ Belli ve düzenli çalışma saatleri vardır. ♦♦♦ Ücretli izinler ve sağlık hizmetleri gibi imkanlardan yararlanmak mümkündür. ♦♦♦ Belli bir ücret ve maaş garantisi vardır. ♦♦♦ Katlanılan bir risk yoktur veya çok azdır. ♦♦♦ Yıllara göre…

Girişimci Olma Nedenleri ve Girişimciliğin Fonksiyonları

İnsanları girişimci olmaya yönelten birçok faktör bulunmaktadır: Bu faktörler üç ana grupta toplanabilir: ♦♦♦ Kar elde etme isteği, ♦♦♦ Bağımsız olma isteği, ♦♦♦ Kişisel tatmin sağlama isteğidir. Bu üç grup faktör daha ayrıntılı…

Girişimci İle Yönetici Arasındaki Farklar Nelerdir?

Girişimcilik kavramını farklı yazarlar farklı şekilde tanımlamakla birlikte Girişimci denilince akla şu 3 anlayış gelmektedir: İş yapan kişi... Şeyleri veya hizmeti yapan, üreten, satan veya alıp satan kişi... Bağımsız bir iş sahibi...…

Yöneticilik Kavramı Nedir? Yönetici Kimdir?

Yönetici kan ve riski başkalarına ait olmak üzere mal veya hizmet üretmek için üretim öğelerinin alımını yapan veya yaptıran, bunları belli gereksinmeleri doyurmak amacına yönelten, işletmeyi girişimci adına çalıştırma sorumluluğu olan…

Girişimci Kimdir?

Günümüz dünyasında gözlenen bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, üretim sistemini köklü bir biçimde değiştirmiş bulunmaktadır. Niteliksel bu değişim toplumsal ilişkileri belirleyen kurumları da değiştirmekte ve dolayısıyla girişimcilik…

Girişimciliğin Tarihi

İlk kez 18. yüzyılın başlarında İrlandalı ekonomist Richard Cantillon tarafından; “henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretimin girdilerini ve hizmetlerini bugünden satın alan ve üreten kişi” olarak tanımlanan girişimciliğin…

Girişimcilik Nedir?

Girişimcilik konusunu işletme bilimindeki konular arasında çok uzun yıllardır bilinmesine rağmen, son yıllarda bu konunun daha da önem kazandığını görüyoruz. Dünya çapında ve ülkemizde kendi alanlarında zirveye çıkmış girişimcilerin varlığı…

Ejderha Dövmeli Kız (Stieg Larsson) Kitap Özeti

Ejderha Dövmeli Kız tamamen kadın ve kadına yapılan cinsel istismarlar ve kadının toplumdaki yeri ve önemine vurgu yapılmaktadır. Çok iyi kurgulanmış olan kitap akıcı anlatımı ile son zamanlarda okuyucuların en çok dikkatini çeken…