Ders Notları Sitesi
Browsing Category

10.Sınıf Türk Edebiyatı

XI.–XII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü

XI.–XII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü Türkler, Müslümanlarla ilk defa Hz. Ömer’in halifeliği sırasında (634-644) yapılan fetihler sırasında karşılaşmışlardır. 751 yılında Talas Savaşı’nda, Türklerin, Çinlilere karşı…

Uygur Metinleri

Uygur Metinleri Göktürk Devleti’nin yıkılmasından sonra kurulan Uygur hanlıklarından kalma eserlerdir. Daha çok Buda ve Mani dininin esaslarını anlatan metinlerdir. Bunlar Turfan yöresinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılmıştır.…

Göktürk (Orhun) Yazıtları

Göktürk (Orhun) Yazıtları Göktürk Yazıtları (Orhun Abideleri), Göktürklerin ünlü hükümdarı Bilge Kağan devrinden kalma, yazılı, dikilitaşlardır. Kültigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk adına dikilen bu anıtlar konu ve dil bakımından önemli…

Destan Nedir? Destanların Özellikleri Nelerdir?

Destan Nedir? Destanların Özellikleri Nelerdir? Destan: Eski çağlarda genellikle tanrıların, olağanüstü güçlerin yaptıkları savaşları, savaş katılanların başlarından geçenleri, gösterilen kahramanlıkları, yaşana olağanüstü olayları,…

Koşuk Nedir? Koşukların Genel Özellikleri Nelerdir?

Koşuk Nedir? Koşukların Genel Özellikleri Nelerdir? Eski Türklerde eğlencelerde söylenen, genellikle aşk, doğa ve yiğitlik konularını işleyen, “kopuz” adı verilen çalgı eşliğinde söylenen şiirlere “koşuk” adı verilir. Eski Türkler…

Sagu Nedir? Saguların Genel Özellikleri Nelerdir?

Sagu Nedir? Saguların Genel Özellikleri Nelerdir? Eski Türklerde sevilen, sayılan bir kişinin ölümünden sonra düzenlenen cenaze törenine “yuğ töreni”, bu törenlerde söylenen şiirlere “sagu” adı verilmiştir. Saguların Genel…

Sözlü Edebiyatın Özellikleri Nelerdir?

Sözlü Edebiyatın Özellikleri Nelerdir? Nazım şekilleriyle, kullanılan ölçüyle tamamen ulusal bir edebiyattır. Şiirler “ozan, baksı, kam” denen şairler tarafından “kopuz’ denen bir saz eşliğinde söylenirdi. Şiirler ulusal ölçümüz…

Sözlü Edebiyat İle Mitoloji Arasındaki İlişki

Sözlü Edebiyat İle Mitoloji Arasındaki İlişki Destan, sözlü edebiyatın ilk ürünlerinden biri olduğu için destanlardaki mitolojik öğeler sözlü edebiyatta sık sık görülmektedir. Mitoloji, toplumu derinden etkileyen olayların halk arasında…

Sözlü Edebiyat Dönemi

Sözlü Edebiyat Dönemi Henüz yazının kullanılmadığı dönemdir. Başlangıcı bilinmemektedir. Yazı henüz olmadığı için bu dönemin bütün ürünleri sözlü ürünlerdir. Dilden dile, kuşaktan kuşağa söz yolu ile aktarılan bu dönemin verimlerinin bir…

Türk Edebiyatında Destan Dönemi

Türk Edebiyatında Destan Dönemi Destan Dönemi – Mitler                İnsanların doğa olaylarına duydukları hayranlık mitleri, masal ve destanları oluşturmuştur. Mitler, ilkel insan topluluklarının, evreni, dünyayı ve doğa olaylarını…

Edebiyat-Tarih İlişkisi

Edebiyat-Tarih İlişkisi Milletler uzun tarihleri boyunca edebiyatla ilgili sayısız eserler meydana getirirler. Edebiyat, bir milletin hayat damarıdır. Edebiyat eserleri olmayan milletler uygarlaşamaz, tarih sahnesinden silinirler. İşte…
UA-56269696-1