Ders Notları Sitesi
Browsing Category

9. Sınıf

9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

Aşağıdaki linklerden dosyaları indirebilirsiniz. 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları-1 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları-2 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları-3 9.Sınıf Kimya 2.Dönem…

9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

Aşağıdaki linklerden dosyaları indirebilirsiniz. 9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları-1 9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları-2 9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları-3 9.Sınıf Fizik 2.Dönem…

Maden Devirleri Genel Özellikleri Nelerdir?

Maden Devirleri Bakır, Tunç ve Demir Devirleri şeklinde üçe ayrılır. Ateşin bulunması madenlerin kullanılmasına ortam hazırlamıştır. Demirin bulunması ve işlenmesi, insanlık tarihinde çok önemli gelişmelere ortam hazırlamıştır. Demirin…

Yeni Taş Devri (Neolitik) Genel Özellikleri Nelerdir?

Cilalı Taş Devri diye de adlandırılan Neolitik Devirde tarımsal faaliyetler başlamıştır.Bu gelişme sonucunda insanlar; -Üretici duruma geçmişler, toplayıcılıktan kurtulmuşlardır. (Bu durum mülkiyet, miras ve sınıf farklılaşması gibi…

Orta Taş Devri (Mezolitik) Genel Özellikleri Nelerdir?

-İnsanlar, Eski Taş Devri’nde olduğu gibi hayatlarını avcılık ve toplayıcılıkla sürdürmüşlerdir. -Dönemin sonlarına doğru ateş bulunmuştur. (Isınma, pişirme ve aydınlanmada kullanılmıştır.) –“Mikrolit” adı verilen ve günlük hayatta…

Tarih Çağları Ne Zaman Başlamıştır?

Yazının icadı, Kil tabletler, Yazılı belgelerin bulunması ile, Sümerlerin yazıyı bulması. * Tarih Öncesi medeniyetler, devirleri aynı anda yaşamamışlardır. Örnek: Mısır medeniyeti Maden devirlerini yaşarken, Anadolu medeniyetleri…

Tarih Öncesi Devirler Hangileridir?

İnsanların yeryüzünde faaliyet göstermeye başlamasından M.Ö. 3000  yıllarında Sümerler tarafından yazının bulunmasına kadar geçen döneme Tarih Öncesi Devirler denir.

Tarihe Yardımcı Bilimler Nelerdir?

1.Coğrafya: Yer bilimidir. Tarihe, olayların meydana geldiği yerleri belirlemede yardımcı olur. 2.Arkeoloji: Kazı bilimidir. Daha çok yazının kullanılmadığı dönemlerin aydınlatılmasında tarihe yardımcı olur. 3.Antropoloji: Eski…

Kapsamlarına Göre Tarih Çeşitleri Nelerdir?

Genel Tarih: Yeryüzünde yaşayan bütün insan topluluklarının siyasi hayatını, kültür ve uygarlıklarını inceleyen tarihlerdir. Örneğin: Dünya Tarihinin Genel Hatları, Büyük Dünya Tarihi vb. Özel Tarih: Bir devletin veya milletin siyasi…

Hazırlanış Esaslarına Göre Takvimler Nelerdir?

Güneş Yılı Esaslı Takvimler: Dünya’nın Güneş etrafında bir defa dönmesi sırasında geçen 365 gün 6 saatlik süreyi kapsar. Ay Yılı Esaslı Takvimler: Ay’ın Dünya etrafında 12 defa dönmesiyle geçen 354 günlük süreyi kapsar.

Tarihte Zaman ve Takvim

Takvimler insanların zaman göstergesi olarak kullandıkları çizelgelerdir. Toplumların ihtiyaçlarından dolayı ortaya çıkmışlardır. İlk takvimi bulan ve kullanan Sümerlerdir. Nil havzasında yaşayan ve tarımla geçinen Mısırlılar Nil Nehri’nin…
UA-56269696-1