Ders Notları Sitesi
Browsing Category

9.Sınıf Tarih

Tarih Çağları Ne Zaman Başlamıştır?

Yazının icadı, Kil tabletler, Yazılı belgelerin bulunması ile, Sümerlerin yazıyı bulması. * Tarih Öncesi medeniyetler, devirleri aynı anda yaşamamışlardır. Örnek: Mısır medeniyeti Maden devirlerini yaşarken, Anadolu medeniyetleri…

Tarih Öncesi Devirler Hangileridir?

İnsanların yeryüzünde faaliyet göstermeye başlamasından M.Ö. 3000  yıllarında Sümerler tarafından yazının bulunmasına kadar geçen döneme Tarih Öncesi Devirler denir.

Tarihe Yardımcı Bilimler Nelerdir?

1.Coğrafya: Yer bilimidir. Tarihe, olayların meydana geldiği yerleri belirlemede yardımcı olur. 2.Arkeoloji: Kazı bilimidir. Daha çok yazının kullanılmadığı dönemlerin aydınlatılmasında tarihe yardımcı olur. 3.Antropoloji: Eski…

Kapsamlarına Göre Tarih Çeşitleri Nelerdir?

Genel Tarih: Yeryüzünde yaşayan bütün insan topluluklarının siyasi hayatını, kültür ve uygarlıklarını inceleyen tarihlerdir. Örneğin: Dünya Tarihinin Genel Hatları, Büyük Dünya Tarihi vb. Özel Tarih: Bir devletin veya milletin siyasi…

Hazırlanış Esaslarına Göre Takvimler Nelerdir?

Güneş Yılı Esaslı Takvimler: Dünya’nın Güneş etrafında bir defa dönmesi sırasında geçen 365 gün 6 saatlik süreyi kapsar. Ay Yılı Esaslı Takvimler: Ay’ın Dünya etrafında 12 defa dönmesiyle geçen 354 günlük süreyi kapsar.

Tarihte Zaman ve Takvim

Takvimler insanların zaman göstergesi olarak kullandıkları çizelgelerdir. Toplumların ihtiyaçlarından dolayı ortaya çıkmışlardır. İlk takvimi bulan ve kullanan Sümerlerdir. Nil havzasında yaşayan ve tarımla geçinen Mısırlılar Nil Nehri’nin…

Tarihi Olayların Özellikleri Nelerdir?

-Tarih, geçmişte meydana gelen olayları inceler. -Olaylar belli bir yer ve zamanda meydana gelmiştir. -Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi vardır. -Olaylar belgelere dayandırılır. -Tarihi olaylar tekrarlanamaz, deney ve…

Tarihi Olgu Nedir?

Tarihi olayların sonucunda ortaya çıkan uzun süreli gelişmelerdir. Örneğin: Çanakkale Savaşı tarihi bir olay, savaş ise bir olgudur.Malazgirt Savaşı-olay, Anadolu’nun Türkleşmesi- olgu, Kavimler Göçü-olay, Feodalitenin yaygınlaşması-olgu.

Tarihi Olay Nedir?

İnsan topluluklarının dini, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda meydana getirdikleri kısa süreli gelişmelerdir. Olayın başlangıcı, bitişi ve yeri bellidir. Örneğin: Çanakkale Savaşı tarihi bir olay, savaş ise bir olgudur.Malazgirt…

Tarih Öğrenmenin Sağladığı Yararlar Nelerdir?

-Geçmişte yapılan hataların tekrar edilmemesini sağlar. -Toplumların karşılaştıkları  sorunlara çözüm bulunmasını kolaylaştırır. -Milletlerin geleceklerine güvenle bakmalarını sağlar. -Milletlerin kendi aleyhlerine hazırlanan…

Tarihin Konusu Nedir?

İnsan topluluklarının, en eski zamanlardan günümüze kadar geçirmiş olduğu siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini etkinliklerdir.

Tarih Nedir? Tarihin Tanımını Yapınız

Geçmişte meydana gelen olayları (siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini) yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayanarak, objektif (nesnel) olarak inceleyen sosyal bir bilimdir.

9.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

Aşağıdaki linklerden dosyaları indirebilirsiniz. 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları-1 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları-2 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları-3 9.Sınıf Tarih 2.Dönem…

9.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

Aşağıdaki linklerden dosyaları indirebilirsiniz. 9.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları-1 9.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları-2 9.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları-3 9.Sınıf Tarih 1.Dönem…

9.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

Aşağıdaki linklerden dosyaları indirebilirsiniz. 9.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları-1 9.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları-2 9.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları-3 9.Sınıf Tarih 1.Dönem…
UA-56269696-1