Ders Notları Sitesi
Browsing Category

Eğitsel Oyunlar

Yattı Kalktı Oyunu

Her çocuğa bir ad konur. Bu ad bildikleri sebze, meyve yada çiçek adı olabilir. Çocuklar kendi adlarını da isterlerse seçebilirler. Oyunun oynanışı şöyle olur: Örneğin adı "lahana" olan çocuk önce arkadaşlarından hangisinin adını…

Üç Küçük Kuzu

Bir çocuk ( Büyük Kurt ) sınıfın önünde ve ayaktadır. Diğerleri yerlerinde oturmuştur. Kurt, sıraların arasında dolaşır. Üç küçük kuzunun ellerine vurur ve yine sınıfın önüne gelerek ; "hurr, hurr" der. Bu kelimeler ile birlikte ellerine…

Üç Ayı

Oyunculardan biri çocuk ayı, diğeri anne ayı, öteki baba ayı olur. Bahçenin bir köşesine gider, sırtlarını arkadaşlarına dönerler. Diğerleri bahçenin başka bir ucundan başlayarak ayılara yaklaşırlar. İçlerinden bir sorar ; - Evde kim var ?…

Uzadıkça uzarım oyunu (1.sınıf)

Tahtaya öğrencilerin tanıdığı bir kelime yazılır.Öğrencilerden bu kelimeye ilaveler yapmaları istenir. Örneğin tahtaya öğretmen tarafından öğrencilerin çok iyi bildiği "Ali"kelimesi yazılır.Bir öğrenci kalkarak "Ali" kelimesinin "i" ünlü…

Uykucu Horoz

Tüm çocuklar yumurta olup, yere otururlar. Uyur gibidirler ve gözlerini açmazlar. Öğretmen tek tek başlarına dokunur. Başına dokunulan çocuk, sessizce kalkar ve öğretmenin peşinden gelir. Son çocuk kalana kadar, öğretmen çocukların…

Topal Karga

Bu oyunu oynamak için en az beş kişinin bulunması gerekir. Önce sayışarak ebe seçimi yapılır. Ebe seçildikten sonra oyun oynanılan yere üç-beş kişinin sığabileceği büyüklükte bir daire çizilir. Ebe olan kişi sadece bu dairenin…

Top Oyunu

Çocuklar, sayısı kadar gruba ayrılırlar. Her gruba bir top verilir. ( şimdi bir grubun nasıl oynayacağını izleyelim ) Her grupta 7 kişi olduğunu kabul edelim. 6 kişi bir çizgi üzerine dizilir ve 7 numaralı öğrenci bunların 4-5 adım…

Top Atma

Öğrenciler yüzleri ortaya dönük, bir halka üzerinde yer alırlar. Ortada, elinde voleybol topu ile bir çocuk bulunur. Oyun başlayınca ortada bulunan oyuncu halka üzerindekilere topu iki elle, tek elle veya voleyboldaki gibi vuruşlara yaparak…

Tavşan Koş

Çocuklar, tavşanlar ve tilkiler olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Tavşan grubunun başına bir "Anne Tavşan" seçilir. Tilkilerin kenarda bir evi olur ve bu civarda tilkiler saklanır. Anne tavşan çocuklarını geziye çıkarır ve tilkilerin evine…

Tatmadan Bul Oyunu

Öğretmen çocuklara, bir yiyeceğin tadını ve özelliklerini söyler. Bunun adını bulmalarını ister. Bulan çocuk alkışlanır. Bu oyun, çocukların tanıdıkları çeşitli yiyecekler tanımlanarak da oynanır. Örneğin: "Sarı kabuklu, sulu, çekirdekli,…

Tadından Bul

Çocuklar yan yana dizilirler. Bir ebe seçilir. Önceden bir tabak içinde hazırlanmış çeşitli yiyeceklerden bir tanesi çocuğa tattırılır. Bunun ne olduğu sorulur. Gözleri önceden bağlanmış olan ebe, görmeden yediği yiyeceğin tadını düşünür,…

Şapka

Çocuklar halka olurlar. Bir şapka müzik eşliğinde kafadan kafaya dolaşır. Müzik durduğunda şapka kimdeyse bir şarkı söyler.

Su Taşıma Yarışı

Sınıf iki gruba ayrılır. Her gruba bir bardak ve kova verilir. Sıra ile bardakları doldurup, karşıdaki kovaya boşaltmaları söylenir. Kovasını ilk dolduran grup, oyunu kazanır

Sincap ve Ceviz

Bütün öğrenciler yerlerinde otururlar. Bir öğrenci sincap olur ve ceviz olarak eline silgiyi alır. Diğer öğrenciler, başlarını sıralarının üzerine koyarlar ( Uyuyormuş gibi ). Yanlız bir elleri, avuçları açık olarak yandadır. Sincap,…

Sıkı Sıkı Sarılalım

Bütün öğrenciler dağınık olarak bahçede dolaşmaya başlarlar. Bir yandan da öğretmenin vereceği komutu izlerler. Öğretmen düdüğü çalar ve aynı anda kollarından birini havaya kaldırarak parmaklarıyla herhangi bir sayı gösterir. ( 1,2,3,4 veya…

Sıçrama Yarışı

Oyun alanında, duvara paralel bir çizgi çizilir.( duvarla çizgi arası yaklaşık 15-20 adım olabilir.) Çocuklar, duvarın dibinde yan yana sıralanırlar; ayaklarını topuklarında bitiştirir ve ayak burunlarını açık olarak tutar, beklerler.…

Ses Tanıma Oyunu

Öğretmen oyun alanına bir kaç çalgı getirir.( flüt, melodika, mandolin, bağlama, akordeon, keman?vb.) Bu çalgıları birer birer çalarak ( adları, biçimleri ve sesleriyle ) çocuklara tanıtır. Çocukların öğrendiklerini saptadıktan sonra, bir…

Seni Tutabilir miyim?

Bir öğrenci lider olur ve çizginin üzerinde durur. Diğerleri sarı, kırmızı, siyah, beyaz renklerini alırlar. Renk ismi alanlar liderden 4-5 metre mesafede dağınık olarak dururlar. Çocuklar seslenir ; "Ali seni tutabilir miyiz ?" Lider…

Sekerek Yer Kapmaca

Sayışarak bir ebe seçilir. Çocuklar geniş bir halka oluşturacak biçimde dururlar. Her çocuğun ayakları çevresine bir halka çizilir. Ebe ortada durur. Halkada bulunan çocuklar, birbirleriyle işaretleşerek yer değiştirirler. Yer değiştirmek…

Seke Seke Yürüme

Öğretmen, çocuklardan belirtilen mesafeye kadar seke seke yürümelerini ister Yorulacakları için bir süre sonra ayakları değiştirilir. Bu oyun istenirse yarışma şeklinde de yapılabilir. Dengesini kaybeden, düşen, yere basan yada yanlış ayak…

Saklambaç Oyunu

Bir ebe seçilir. Ebe oyun alanının önceden belirlenmiş bir yerinde durur, yumulur. Burası ebenin kalesidir. Çocuklar saklanırlar. Ebe belirli bir sayıya kadar ( örneğin ona kadar ) sayar. Sayma işlemi bitince "Önümdeki, arkamdaki,…

Sakın Gülme

Bu oyun istenilen sayıda oyuncu ile oynanabilir. Oyuncular bir daire şeklinde oturarak hiç gülmemeye çalışırlar. Yalnız ilk defa oyuna başlayacak oyuncu gülümser ve iki eliyle yüzünü sıvazlayarak sanki gülümsemesini eline almış gibi…

Rengi Nedir Oyunu

Bu oyun çocuklara renkler öğretildikten sonra oynanır. Renkleri pekiştirme, dikkati arttırma oyunudur. Öğretmen, küme halindeki çocuklara, üstlerindeki giysilerin, duvarların, kitap kaplarının, blokları, araç-gereç ve oyuncakların vb.…

Parmak Şıklatma

Bu oyun, kolaydan zora doğru, üç aşamada oynanmalıdır. Çocuklar halka olur, otururlar. a)- Öğretmenin göstermesiyle ve hep birlikte - Öğretmen "bir-iki" der, iki avucunu sayma temposuyla dizlerine vurur. Çocuklar öykünerek yaparlar, aynı…

Parmak Oyunları – Parmaklarım

Sağ elimde beş parmak ( sağ el gösterilir ) Sol elimde beş parmak ( sol el gösterilir ) İnanmazsan say da bak Say bak say bak saaay bak 1,2,3,4,5 (sağ el gösterilerek sayılır ) 6,7,8,9,10 (sağ el gösterilerek sayılır ) Hepsi eder 10…

Parmak Oyunları – Örümcek Kardeş

Örümcek kardeş duvara tırmandı tırmandı ( bir elin parmakları diğer kolun üzerinde yürür) Yağmur yağdı yağdı ( ellerle yağmur yağma hareketi yapılır ) Örümcek kardeş ıslandı ( iki el önde birleştirilip çene altında toplanır biraz öne…

Parmak Oyunları – Kardeşimin Topu

Kardeşimin bir topu var, yumuşacık yuvarlak (iki elin parmak uçları birleştirilerek top yapılır) Birde çekici var, bak vuruyor yavrucak ( iki el yumruk yapılır üst üste vurulur) Borazanı düt düt diye öttürür de öttürür ( eller boru…

Parmak Oyunları – Bay Mikrop

Bay mikrop gezmeye çıkmış; yürümüş yürümüş ( sağ elin baş parmağı sol kolun üzerinde yürütülür ) Bir evin açık kapısından içeri girmiş Merdivenlerden çıkmış çıkmış ( baş parmak sol elin parmaklarından yürütülür) Üst kata çıkınca kapıya…

Parmak Oyunları – Baş Parmak

Baş parmağım baş parmağım nerdesin? (parmaklar arkada yumruk şeklinde saklıdır ) Burdayım. ( sadece baş parmaklar açık diğerleri kapalı öne çıkarılıp konuşturulur.) Nasılsın efendim? Teşekkür ederim. Parmak kaç parmak kaç. ( sağ elin…

Panduf Eşleme

Çocuklar oyun alanında yerde otururlar. Tüm panduflar ortaya toplanır. Panduf çiftleri birbirinden ayrılarak karışık bir görüntü oluşturulur. Sayışmaca ile iki çocuk seçilir. Başla komutuyla müzik eşliğinde çocuklar pandufları eşleştirerek…
UA-56269696-1