Ders Notları Sitesi
Browsing Category

8. Sınıf

Edat Tümleci Nedir? Cümlede Nasıl Bulunur?

Çıkmış sorularda, seçeneklerde bile olsa, edat tümleci adının geçtiği görülmemiştir. Ancak bazı soruların çözümünde yardımcı olduğu söylenebilir. Eğer seçeneklerde “edat tümleci” adı geçmiyorsa, siz “edat tümleci” olarak gördüğünüz söz…

Zarf Tümleci Nedir? Cümlede Nasıl Bulunur?

Yüklemin zamanını, durumunu, miktarını, yönünü, koşulunu vb. bildiren öğelerdir. Bunların her biri değişik bir soruyla bulunur. “Hava kararmadan köye inmeliyiz.” cümlesindeki altı çizili zarf “ne zaman”; “Dosta düşmana muhtaç olmadan…

Dolaylı Tümleç Nedir? Cümlede Nasıl Bulunur?

Yüklemin yöneldiği, bulunduğu, çıktığı yeri gösteren öğedir. Yükleme sorulan “-e”, “-de” ve “-den” hal eklerini alan sorulara aynı ekleri alarak cevap veren sözcük ya da söz öbekleri dolaylı tümleç görevinde bulunur. Soruların ve cevapların…

Nesne Nedir? Nesne Cümlede Nasıl Bulunur?

Cümlede yüklemin bildirdiği işten etkilenen öğedir. Yükleme sorulan “kimi, neyi, ne” sorularına cevap verir. Nesneler hal ekini alıp almamalarına göre belirtili ve belirtisiz nesne olmak üzere iki grupta incelenir.

Özne Nedir? Özne Cümlede Nasıl Bulunur?

Cümlede yüklemin bildirdiği işi, hareketi yapan ya da oluş içinde bulunan öğedir. Cümlenin temel öğesidir. Ancak her cümlede bulunmak zorunda değildir. Cümlede özneyi bulmak için yükleme “kim” ve “ne” sorularını sorarız. Ancak özellikle…

Yüklem Nedir?

Cümlede kip ve zaman bildirerek yargıyı ortaya koyan temel unsurdur. Tek başına cümle özelliği gösterir. Diğer öğeler yüklemin tamamlayıcı öğeleridir. Cümlede yüklemi bulmak için herhangi bir öğeye soru soramayız. Onu çekimli durumda…

Cümle Nedir? Cümlenin Ögeleri Nelerdir?

Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Bir cümlenin oluşması için en önemli şart, kip ve şahıs bildiren bir unsurun bulunmasıdır. Yani eğer cümle içinde herhangi bir söz, haber veya dilek…

8.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

Aşağıdaki linklerden dosyaları indirebilirsiniz. 8.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları-1 8.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları-2 8.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları-3 8.Sınıf Türkçe 2.Dönem…
UA-56269696-1