Ders Notları Sitesi
Browsing Category

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

Seçimlerin Genel Yönetim ve Denetimi

Seçimlerin Genel Yönetim ve Denetimi Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır. (Bu hükme ilk kez 1961 Anayasında yer verilmiştir.) Yüksek Seçim Kurulu Anayasa’da, YASAMA bölümünde düzenlenmiştir. Seçimlerin…

1982 Anayasasının Başlıca Özellikleri

1982 Anayasasının Başlıca Özellikleri • Ayrıntıcıdır, 61 anayasasına oranla daha KAZUİSTİK (ayrıntıcı) bir anayasadır. Çerçeve anayasa olmaktan çok ötedir, ayrıntıcı olduğu için değişen şartlara uyarlamak için çok sık değiştirmek…

1982 Anayasası ve MGK Rejimi

1982 Anayasası ve MGK Rejimi • MGK kurucu iktidara tanınan yetkileri kendisine tanımıştır. • MGK ya ait bildiri ve kanunlara karşı Anayasal Denetim yolu kapatılmıştır. • MGK ya ait KHK ve kararnamelerin yürürlüğünün durdurulması ve…

Anayasada 1971-1973 Ara Rejim Dönemi

Anayasada 1971-1973 Ara Rejim Dönemi • Yürütme güçlendirildi, • Bakanlar Kurulu na KHK çıkarma yetkisi verilmiştir, • Vergi , resim ve harç almada Bakanlar Kurulu yetkili kılındı, • Üniversitelerin özerkliği zayıflatıldı, • TRT nin…

1961 Anayasası ve Özellikleri

1961 Anayasası ve Özellikleri • Millet egemenliği anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanılır. (1961 AY m. 4/2) • Tümüyle anayasanın üstünlüğü prensibi esastır. • Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. • TRT ve…

Sened-i İttifak (1808)

Sened-i İttifak (1808) Padişahın yetkilerinin sınırlandığı ilk belge olması sebebiyle, ilk anayasacılık hareketi olarak kabul edilmektedir. Bu belge padişahın otoritesinin zayıfladığının göstergesidir. Nitekim II. Mahmut merkezi…

Katı Anayasa ve Yumuşak Anayasa Nedir?

Katı Anayasa ve Yumuşak Anayasa Nedir? Değiştirilme usulüne göre Anayasalar katı ve yumuşak olarak ikiye ayrılmaktadır. Katı Anayasa: Normal kanunlardan daha farklı organlarca ve daha zor usullerle değiştirilebilen anayasa olarak…

Asli ve Tali Kurucu İktidar Ne Demektir?

Asli ve Tali Kurucu İktidar Bir devletin anayasasını yapma veya değiştirme, başka bir deyimle o devletin temel siyasi yapısını belirleme iktidarına “kurucu iktidar” veya “kuruculuk fonksiyonu “ adı verilir. Kurulmuş iktidar kurucu…

Maddi Anayasa ve Şekli Anayasa Ayrımı Nedir?

Maddi Anayasa ve Şekli Anayasa Ayrımı Nedir? Maddi anlamda anayasa, devletin temel organlarının kuruluşunu ve işleyişini belirleyen hukuk kurallarının bütünü olarak tanımlanmaktadır. Örn. Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve…

Anayasa Nedir?

Anayasa, devletin şeklini, işleyişini, yüksek organları ile temel hak ve özgürlükleri düzenleyen ana hukuk kaynağıdır. Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel…

Özel Hukuk ve Karma Hukuk Nedir?

Özel Hukuk ve Karma Hukuk Nedir? Özel hukuk, karma hukuk ve kamu hukuku, hukukun alt dallarını oluşturmaktadır. Özel Hukuk Özel hukuk kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen, bazı durumlarda da kişilerin devletle olan…

2015/2 KPSS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

ÖSYM'den yapılan duyuru aşağıdaki gibidir. (1 Aralık 2015) Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2015/2): Sonuçlarının Açıklanması Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin…

2015/2 KPSS Tercih Kılavuzu Yayımlandı

2015-KPSS/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme İçin Tercih Kılavuzu ve Bilgileri yayımlandı. KPSS-2015/2 tercih kılavuzunda, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere tercih…
UA-56269696-1