Ders Notları Sitesi
Browsing Category

Üniversite

Girişimcilik Kültürünün Tanımı ve Özellikleri

Günümüz girişimcisi çabalarını sürdürdüğü ortamda çalışma koşullarını etkileyen faktörleri bilmek, personelin davranışlarını önceden tahmin etmek istemektedir. Personel davranışlarının bilinmesi ise toplumun kültürünün bilinmesini…

Girişimciliğin Gerekliliği Nedir?

Girişimcilik ve yöneticilik niteliklerine sahip olan kişiler sadece kendi işletmeleri için değil aynı zamanda ülke ekonomisinin başarısı içinde gereklidir Dolayısıyla ülkemizde küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yapısının…

Girişimcilerde Bulunması Gereken Özellikler Nelerdir?

İş hayatına yeni başlayan bazı girişimcilerin büyük başarılar elde ederken bazılarının başarısız olmalarının nedenlerini açıklamaya çalışan çeşitli yazarlar mevcuttur. Örneğin; Baron, başarılı girişimciliği bilişsel ve sosyal faktörlere…

Temel Girişimcilik Fonksiyonları

Günümüz girişimcilerinin yerine getirmek durumunda oldukları bazı fonksiyonları vardır. Bunlara aşağıda kısaca değinilecektir: Bir iş fikrini ve düşünceyi işletme-girişim haline getirerek üretim veya pazarlama yapmak. Günümüz…

Ücretle Çalışmanın Dezavantajları

♦♦♦ İktisadi bir problem olduğunda işten atılma riski vardır. ♦♦♦ Tayinle başka bir yer atanmak söz konusu olabilir. ♦♦♦ Başkalarının emrinde çalışıldığı için mantıksız, adaletsiz davranışlarla karşılaşılabilir. ♦♦♦ Çalışanın…

Ücretle Çalışmanın Avantajları

♦♦♦ Belli ve düzenli çalışma saatleri vardır. ♦♦♦ Ücretli izinler ve sağlık hizmetleri gibi imkanlardan yararlanmak mümkündür. ♦♦♦ Belli bir ücret ve maaş garantisi vardır. ♦♦♦ Katlanılan bir risk yoktur veya çok azdır. ♦♦♦…

Girişimci Olma Nedenleri ve Girişimciliğin Fonksiyonları

İnsanları girişimci olmaya yönelten birçok faktör bulunmaktadır: Bu faktörler üç ana grupta toplanabilir: ♦♦♦ Kar elde etme isteği, ♦♦♦ Bağımsız olma isteği, ♦♦♦ Kişisel tatmin sağlama isteğidir. Bu üç grup faktör daha ayrıntılı…

Yöneticilik Kavramı Nedir? Yönetici Kimdir?

Yönetici kan ve riski başkalarına ait olmak üzere mal veya hizmet üretmek için üretim öğelerinin alımını yapan veya yaptıran, bunları belli gereksinmeleri doyurmak amacına yönelten, işletmeyi girişimci adına çalıştırma sorumluluğu olan…

Girişimci Kimdir?

Günümüz dünyasında gözlenen bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, üretim sistemini köklü bir biçimde değiştirmiş bulunmaktadır. Niteliksel bu değişim toplumsal ilişkileri belirleyen kurumları da değiştirmekte ve dolayısıyla girişimcilik…

Girişimciliğin Tarihi

İlk kez 18. yüzyılın başlarında İrlandalı ekonomist Richard Cantillon tarafından; “henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretimin girdilerini ve hizmetlerini bugünden satın alan ve üreten kişi” olarak tanımlanan girişimciliğin…

Girişimcilik Nedir?

Girişimcilik konusunu işletme bilimindeki konular arasında çok uzun yıllardır bilinmesine rağmen, son yıllarda bu konunun daha da önem kazandığını görüyoruz. Dünya çapında ve ülkemizde kendi alanlarında zirveye çıkmış girişimcilerin varlığı…

Tohumculuk 2018 Taban Puanları (2 Yıllık)

Üniversite Yüksekokul Bölümün Adı SGK YGSK YER. Puan Türü Taban Puan DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu Tohumculuk 15 16 31 YGS-6 223,11594 BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) Teknik…
UA-56269696-1