Ders Notları Sitesi

Franchising Sözleşmesinde Bulunması Gereken Hükümler

Bir franchising sözlelşmesinde bulunmasında hükümler şu şekildedir:

  • Franchisor’a Tanınan Haklar: Franchisor’a Franchisee’nin icraatını denetleme, muhasebe kayıtlarını inceleme, işyerlerini kontrol etme ile sözleşme süresince ve sözleşmenin sona ermesi hallerinde belirli bir süre rekabet yasağı koyma vb. haklar verilebilmektedir.
  • Franchisee’ye Tanınan Haklar: Franchisor’un sahip olduğu marka, isim ya da ticaret ünvanı kullanma hakkı verilmektedir. Ancak bu haklar tanınırken, bir yandan da örneğin, marka ve ismin sadece belirli bir bölgede kullanılabileceği gibi çeşitli kısıtlamalar da getirilebilmektedir.
  • Franchisee’ye Verilen Destek: Yönetici ve çalışanların eğitimi, makine ve teçhisatın verilmesi, pazarlama desteği, işyeri dekorasyonu, reklam kampanyası vb.destek hizmetleri, sözleşmenin akdi ile başlamakta ve sözleşme süresince devam etmektedir.
  • Sözleşme Süresi: Uluslararası farnchising sözleşmelerinde genellikle 5 ile 10 yıl arasında bir süre saptandığı görülmektedir. Bununla beraber 20 yıla kadar varan sürelere de rastlanmaktadır.
  • Faaliyet Bölgesi: Her sözleşmede, coğrafi bölge tayini açık bir kesin bir biçimde belirtilmektedir.
  • Franchise Bedeli: Franchisee’nin kullanma hakkını aldığı marka ve sistem için franchisor’a yapacağı ödemeler çeşitli şekillerde olabilmektedir. Bunlar:
  1. Sisteme giriş ve teknolojiyi transfer bedeli olarak yapılan ödemeler,
  2. Devamlı ve belirli dönemler halinde yapılan ödemeler (Royalty); Royalty ödemeleri genellikle cironun belirli bir yüzdesi olarak hesaplanmaktadır. Bu yüzde genellikle %5 ile %10 arasında değişmektedir.
  3. Franchisor’a verdiği destek için yapılan ek ödemeler; Bu ödemeler, franchisorun verdiği hizmetler dolayısıyla yaptığı masrafların karşılanmasına yöneliktir.

Tüm bu özellikler dışında, rekabet yasağına ilişkin hükümler, sözleşmenin feshi ve sona ermesi, sır saklama yükümlülüğü vb. daha birçok özellik franchising sözleşmesinde yer alabilmektedir.

Yorumlar

Your email address will not be published.

UA-56269696-1