Ders Notları Sitesi

Girişimcilere Destek Veren Kuruluşlar

Ülkemizde girişimcilerin finansman ihtiyaçlarını çoğunlukla öz kaynaklarla sağladıkları ve dış kaynak kullanımına gitmedikleri görülmektedir. Ülkemizin yedi ilinde 705 girişimci üzerinde yapılan araştırmaya göre; girişimcilerin iş açma sermayelerinin en önemli kaynağının kişisel tasarrufları olduğu tespit edilmiştir. Bu kişisel tasarruflarında %25 akrabalardan, %51’ i eşlerden sağlandığı ve girişimcilerin banka kredisi kullanma oranının da %4.5 olduğu belirlenmiştir.

Girişimcilere Türkiye’ de en büyük kredi desteği sağlayan kuruluş Türkiye Halk Bankası’dır. Ancak bankaların krediye karşılık istedikleri teminatlar çok yüksek olduğundan bu kredilerden yaralanma oranı %4 gibi düşük bir seviyede kalmaktadır. Halk Bankasının; kadın girişimcilere, genç girişimcilere ve bir işte verimli çalışabilecek olanların üretime kazandırılması için özürlülere, şehit ailelerine, esnaf ve sanatkârlara iş açmaları için verilen kredileri mevcuttur.

Halk Bankası ayrıca; teknik danışmanlık, bilgilendirme, yurtdışı hizmetleri, buluşların özendirilmesi ve yurt dışı girişimci destek büroları ve fuar çalışmalarıyla girişimcilere destek sağlamaktadır. Girişimcilere finansal destek ve kolaylık sağlayan bir diğer kuruluşta KOSGEB’dir. Yurt dışı KOBİ gezilerine katılan firmadan bir yetkilinin masraflarının ve gümrükleme giderlerinin yarısı KOSGEB tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca 6 ay süre ile işletmeci veya mühendisi 1-50 kişinin çalıştığı bir imalat sanayindeki bir firmanın istihdam etmesi halinde asgari ücretin 5 katının %70’i kadarı kendisine ödenmektedir.

KOSGEB’in diğer destekleri ise; girişimcilere bilgi temini, danışmanlık, pazar araştırması hizmetleri, kalite geliştirme eğitim desteği, istihdam desteği, Ar-Ge desteği v.b. dir.

Yorumlar

Your email address will not be published.

UA-56269696-1