Ders Notları Sitesi

Girişimcilik Engellerinin Kaldırılması

Girişimciliği olumsuz etkileyen çok sayıda faktör bulunmaktadır. Bu faktörler arasında özellikle ülkemizde bürokratik işlemlerin fazlalığı ve karmaşıklığı ilk sırada gelmektedir. Şu an yeni iş kuran birisi vergi dairelerinde, belediyede, bakanlıklarda ve noterlikte tam 121 işlem yapmalıdır. Öncelikle bu bürokratik engellerin azaltılması ve basitleştirilmesi gerekmektedir.

Girişimcilikte vergi işlemlerinin mutlaka sadeleştirilmesi gerekmektedir. Girişimcilerin vergi yükünün azaltılması girişimciliğin teşviki ve gelişimi için son derece önemlidir. Girişimcilerin girişimle ilgili mevzuatı bilmemeleri ve mevzuatı uygulamadaki yanlışlıklar önemli sorunlara neden olmaktadır. Girişimci genellikle işin teknik boyutuyla ilgilendiği için mevzuatla ilgili bilgileri ihmal edebilir. Bu nedenle girişimcilerin yürürlükteki mevzuat hakkında bilgilendirilmeleri gerekir. Bu bilgilendirme; Girişimci Kılavuzlarının hazırlanması ve Özel Danışma Bürolarının kurulması ile sağlanabilir.

İş kapatma işlemlerinin sadeleştirilmesi girişimciliğin önündeki önemli engellerin kaldırılmasını sağlar. Girişimcilikte iş kurmak kadar mevcut bir iş kapatmakta önemlidir. Tasfiye işlemlerinin kolaylaştırılması yeni bir işletme kurulmasını olumlu etkileyecektir.

Girişimcilikte önemli engellerden biriside sigorta işlemlerinin karmaşık ve uzun olmasıdır. Sigorta işlemlerinin sadeleştirilmesi gerekir. Ayrıca ihracat ve ithalat işlemlerinin sadeleştirilmesi, haksız rekabetin önlenmesi girişimcinin önündeki engellerin kaldırılmasını sağlayacaktır.

Girişimciliği geliştirmede kullanılacak diğer araçlar arasında şunlar sayılabilir:

♦♦♦ Araştırma ve geliştirmenin özendirilmesi ve girişim alanı olarak uygulanması,

♦♦♦ Araştırma ve geliştirme sonucu elde edilen buluşların değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi

♦♦♦ Girişimcilere destek sağlayacak dernek ve kulüplerin kurulması,

♦♦♦ Girişimcilik eğitiminin yaygınlaştırılması ve bu eğitimi veren kurumların desteklenmesi,

♦♦♦ Kitle iletişim araçlarıyla girişimciliği özendirici yayınların yapılması,

♦♦♦ Girişimcilere yeni iş fikirleri verilmesi,

♦♦♦ Girişimcilerin sosyal güvencesinin artırılması ve desteklenmesi girişimciliği teşvik edecektir.

Yorumlar

Your email address will not be published.

UA-56269696-1