Ders Notları Sitesi

Girişimcilik Konusunda Karşılaşılan Engeller ve Kısıtlar

Bir iş kurma niyetindeki girişimcinin önündeki en büyük engellerden biri aşması gereken bürokratik zorluklardır. Girişimcilerin işlerini kolaylaştırması için mevzuatın anlaşılabilir hale getirilmesi ve bürokrasinin azaltılması gerekir.

Finansal sorunlar ve sermaye yetersizliği girişimcilerin çözmek zorunda oldukları sorunlar arasında ilk sırada yer almaktadır. Tüm dünyada uzun yıllardır kullanılan ülkemizde ismi son yıllarda duyulmaya başlayan ‘Risk Sermeyesi Yönetimi’ ile girişimci özelliklere sahip kişilere yatırım sermayesi sağlanması amaçlanmaktadır. Girişimcilerin finansal açıdan desteklenmesi günümüzde Halk Bank aracılığı ile sağlanmaktadır. Ancak bu desteğin de yeterli olmadığı gözlenmektedir.

Ülkemizde özellikle son yıllarda gençler arasında girişimcilik önem kazanmıştır. Bu noktada girişimcinin yönetici özelliklere sahip olması başarı için önem taşımaktadır. Girişimcilikte başarı, teşebbüs ruhu ve liderlik yeteneklerinin yanı sıra iyi bir yönetimle mümkün olabilir.

Türkiye’de dinamik ve sağlam bir ekonomik ortamın oluşturulması, serbest rekabet şartlarının sağlanması girişimciliğin desteklenmesine ve girişimcilik ikliminin oluşturulmasına bağlıdır. Özellikle girişimcilerin başarılı projeleri finansal açıdan desteklenmeli, Ar—Ge çalışmaları teknoparklar ve üniversiteler aracılığıyla gerçekleştirilmelidir. Liderlik, yönetim, finansman, pazarlama vb. konularda girişimcilere yönelik sürekli olarak girişimcilik eğitimi verilmelidir. Üniversitelerde öğrenciler girişimciliğe özendirilmeli, bu yönde ders ve konferanslarla öğrencilerin girişimcilik eğilimi ve yeteneği geliştirilmelidir. Böylece ülkemizde uyandırılacak girişimci ruhu ekonominin büyümesine ve gelişmesine yol açacaktır. Bu sebeple girişimciliğin önemi üzerinde durulmalı, girişimcilik ve girişimciler teşvik edilmeli, girişimcilik ödülleri verilmeli ve bu konuda gereken diğer yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Girişimcilik konusunda girişim öncesi veya girişim sonrası önemli engeller ve kısıtlarla karşılaşılmaktadır. Başlıca girişimcilik engel ve kısıtları aşağıda sıralanmıştır:

♦♦♦ Girişimcilerin eğitimlerinin düşük olması,

♦♦♦ Girişimcilerin girişimcilik eğiliminin düşük olması,

♦♦♦ Girişimcilerin girişimcilik dışında başka seçeneklerinin olmaması,

♦♦♦ Girişimcilerin deneyimlerinin olmaması,

♦♦♦ Girişimcilerin yeterli sermayeye sahip olmaması,

♦♦♦ Girişimcinin başarılı bir örneği taklit etmek amacıyla hiçbir araştırma yapmadan işe başlaması,

♦♦♦ Girişimcinin işini sevmemesi,

♦♦♦ Girişimcinin amacının ve hedefinin olmaması,

♦♦♦ Girişimcinin danışmanlık hizmetlerinden yararlanmaması.

Yorumlar

Your email address will not be published.

UA-56269696-1