Ders Notları Sitesi

Girişimcinin Toplum İçin Önemi ve Toplumsal Misyonu

Girişimcilerin bulundukları topluma karşı çok önemli misyonları vardır. Bunları kısaca şöyle sıralayabiliriz :

  1. Az gelişmiş ülkelerde en önemli sorunlardan biri işsizliktir. işsizlik ürün/hizmet üretimi için yeni yatırımların yapılmaması sonucunda doğar. İşsizlikten kurtulmanın en etkin yolu, kişilerin kendi işlerini kurmalarıdır. Girişimci sayısı ne kadar artarsa, istihdam oranı da artar.
  1. Girişimci sayısının artması ile toplumsal refah düzeyi, insanların hayat standartları da yükselecektir. Girişimcilikte asıl amacın, daha çok para kazanmak olarak düşünülse de, para sadece bütünün bir parçasıdır. Asıl amaç toplumsal yaşam kalitesini artırmaktır.
  2. Girişimciler hem bilim ve teknolojiyi kullanarak, hem de bu alanlara kaynak aktararak bilim ve teknolojinin gelişmesine ön ayak olurlar.
  3. Girişimciler yurtdışında, kendi ülkelerinin reklamını yaparlar.
  4. Girişimciler kullanılmayan potansiyelleri kullanarak, bunların atıl olmalarını önlerler. Örneğin; turistik bölgelerde insanların evlerini pansiyon olarak kullanmaları

Yorumlar

Your email address will not be published.

UA-56269696-1