Ders Notları Sitesi

Kadın Girişimcilerin Ekonomideki Yeri

Girişimcilik; insanın doğuştan sahip olduğu bir takım kişisel özelliklerine ve aldığı eğitime (aile içinde, okulda aldığı eğitim vb.) bağlı olarak şekillenen bir kavramdır. Ancak bu iki unsurun tek başına yeterli olmadığı, girişimciliğin niteliğini ve boyutunu daha çok toplumsal ortamın belirlediği de bir gerçektir. Olaya bu açıdan baktığımızda geleneksel değer yargılarının hayatın her alanında belirleyici faktör olduğu ve ülkemizde girişimcilerin pek çok sorunla karşı karşıya oldukları görülmektedir. Konumuz açısından genel olarak girişimcilerin yaşadıkları bu sorunların yanı sıra; kadın girişimcilerin sırf kadın olmaları nedeniyle yaşadıkları bir takım zorlukları olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla, her ne kadar girişimcilerin kadın-erkek diye ikili bir ayrıma tabi tutmak yanlışsa da; sorunları açık bir şekilde ortaya koyabilmek ve yararlı çözüm önerileri geliştirebilmek amacıyla böyle bir ayrıma gitmek gerekmektedir.

Yorumlar

Your email address will not be published.

UA-56269696-1