Ders Notları Sitesi

KOBİ’lere Sağlanan Destekler

KOSGEB, KOBİ’ lerin ticari dünya ile ilgili her türlü bilgi ihtiyacını karşılamak, yurt dışındaki KOBİ’ lerin ülkemizdeki KOBİ’ ler hakkındaki bilgi ihtiyacını karşılamak, teknolojik girişimciliğin desteklenmesi amacıyla teknolojik yenilik yapmayı amaçlayan yaratıcı girişimcilere Ar-ge ve üretimde kaliteyi artırmak için destek hizmetleri, kullanılacak kredilere teminat sağlamak, uluslar arası pazarlara açılması için KOBİ’ lere her türlü desteği sağlamak, bölgeler arası farklılıkları kaldırarak dengeli kalkınmayı sağlamak, işletmelerin hammadde seçimi ve ürünü pazarlamasına kadar her safhada danışmanlık ederek kaliteyi artırarak değişen şartlara uyumu kolaylaştırmak için eğitim hizmetleri vermek gibi hizmetleri sayabiliriz.

Milli Prodüktivite Merkezi (MPM), işletmelere danışmanlık, eğitim, teknik ve bilgi hizmeti sunmaktadır. MPM üretim, insan kaynakları ve hizmet içi eğitim alanlarında eğitim çalışmaları yapmak, yeniden örgütlenme ve ücret sistemleri alanında danışmanlık yapmak ve işletmecilikteki son gelişmeleri yayınlamak gibi hizmetleri sunmaktadır.

Ticaret ve Sanayi Odaları, üyelerinin mesleki sorunlarını çözümlemek amacıyla araştırmalar yapmak ve bunları yayınlamak, eğitim seminerleri ve paneller düzenlemek, üyelerinin sorunlarını ilgili mercilere iletmek gibi hizmetleri vermektedir.

KOBİ’ lere destek sağlayan diğer kuruluşlar:

 • Türkiye Vakıflar Bankası Kredileri,
 • KOBİ Aş,
 • Kredi Garanti Fonu,
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanayi ve El Sanatları Genel Müdürlüğü,
 • Küçük Sanayi, Sanayi Bölgesi ve Siteleri Genel Müdürlüğü,
 • GAP Bölgesi Girişim Destekleme ve Yönlendirme Merkezi,
 • Sanayi Kooperatifleri,
 • Esnaf ve Sanatkarlar Kefelet Kooperatifleri,
 • Birleşmiş Milletlerin Sınai Kalkınma Örgütü Ankara Ofisi (vb)

Kredi Yardımı

Girişimci, bazen kredisini uluslararası pazardan kendisi bulabildiği gibi bazen de uluslararası finans kuruluşlarının dış kredilerini tercih etmektedir. Çoğunlukla bu olanaklardan haberi olmayan küçük ve orta boy işletmeler, finansal sorunlarını çözmede zorluklarla karşılaşmaktadır. Gümrük Birliği’nde bundan önemli ölçüde etkilenecek olmaları nedeniyle, küçük ve orta boy işletmelerin rekabete hazır hale getirilmeleri için çalışmalar yapılmıştır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın uygulamaya aldığı Avrupa Birliği Uyum Projesi ile Türkiye’de bulunan küçük ve orta boy işletmelerin Gümrük

Birliği sürecine hazırlanmaları, varlıklarını sürdürebilmeleri ve rekabet güçlerini arttırmaları amaçlanmaktadır.

 • Dünya Bankası Kredileri

Dünya Bankası, özel sektör yatırımlarını teşvik amacıyla her yıl çok sayıda ülkeye belirli limitlerde kredi tahsis etmektedir. Toplam miktarı, yıllara göre değişmekte olan kredilerden, 1995 yılı için Türkiye’ye 400 milyon Dolar kredi ayrılmıştır. Sınai Kalkınma Bankası’nca idare edilen Dünya Bankası kredileri; Sınai Yatırım ve Kredi Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Osmanlı Bankası, İnterbank ve Körfezbank arasında dağılmış durumdadır. Dünya Bankası’ndan alınan kredilere garantörlük eden bu bankalar, kredinin dönmemesi durumunda geri ödemekle sorumludurlar. Bu banka kredilerinden yararlanabilmek için yatırım teşvik belgesi almak gerekmektedir. Fakat işletme kredisi verilirken teşvik belgesi istenmemektedir. Sınai Kalkınma Bankası ise yalnızca sanayi işletmelerine kredi verirken diğer bankalar için esas alınan, sanayi koludur. Diğer konularda karar; proje verimliliğine göre bankalara bırakılmaktadır.

 • Türkiye Halk Bankası Kredileri

Türkiye Halk Bankası, Dünya Bankası’ndan küçük ve orta boy işletmelere yönelik olarak sağlanan kredilerin kullanımına aracılık etmektedir. Diğer yandan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın küçük ve orta boy işletmelere ayırdığı fonlara da aracılık etmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın verdiği kredilerin faizleri, piyasa faizlerinin altındadır. Öte yandan bu kredilere bölgelere göre farklılaştırılmış oranlar uygulanmaktadır.

 • Türkiye Vakıflar Bankası Kredileri

Türkiye Vakıflar Bankası’nın kullandırdığı krediler, T.C. Merkez Bankası reeskont, Dünya Bankası ve diğer kaynaklardan oluşmaktadır. Dünya Bankası’nın Vakıflar Bankası kanalından kullandıracağı kredi ise yatırım, ihracat ve işletme kredisi adı altında küçük ve orta boy işletmelerin kullanımına sunulmuştur. TL olarak kullandırılan krediler, 3 ay – 2 yıl arasında değişen vadelerde ve değişen faiz oranlarında kullandırılmaktadır. Döviz cinsinden kullandırılan krediler, 3 ay – 5 yıl arasında değişen vadelerde ve 6 aylık döviz tevdiat hesabına verilen faizlerin ortalaması üzerinden verilmektedir.

 • Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Kredileri

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, proje bazında yatırım kredileri vermektedir. Bu kredilerin vadeleri 2 yılı ödemesiz, 10 yıla uzayan orta ve uzun vadeli kredilerden oluşmaktadır. Kredilerin kaynakları, Dünya Bankası ve Japonya’da Sınai Kalkınma Bankası’nın ihraç ettiği tahvillerin gelirleri, Japon Yeni kredisi, swap operasyonu ile istenilen yabancı para cinsine çevrilerek, yatırım kredisi olarak verilmektedir. Sözleşme koşullarındaki faizler esas alınır.

Yorumlar

Your email address will not be published.

UA-56269696-1