Ders Notları Sitesi

Teşvik ve Özendirmelerin Tanıtımı

Değişimin yaşandığı günümüzde işletmeler, ayakta kalabilmek için bir yandan sürekli yenilik yapmaya zorlanırken diğer yandan da yoğun rekabetle karşı karşıya kalmaktadırlar. Türkiye’de KOBl’lerin Teşvik ve Özendirilmesini konu alan çalışmada; Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ve diğer bazı ülkelerde küçük ve orta boy işletmeciliğini geliştirmek için devlet tarafından yapılan yardımlar ile Türkiye’de çeşitli kamu kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları tarafından sağlanan teşvik ve özendirme programlarına değinilmiştir.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler de serbest piyasa ekonomisi kurallarına dayalı bir ekonomik yapı ve demokratik bir siyasi ortam mevcuttur. Ayrıca ülkeler, ekonomik ve siyasal yapılarıyla ilgili politikalarının yanında küçük ve orta boy işletme politikalarına da sahiplerdir. Avrupa Birliği üyelerinin birçoğunda küçük ve orta boy işletmelerin geliştirme programlarına ilişkin politika, Birlik genel ekonomi politikası hedef alınarak yürütülmektedir. Öte yandan sağlıklı bir sanayi yapısının oluşturulmasında büyük boy işletmelerin yanında küçük ve orta boy işletmelerin de güçlendirilmeleri büyük önem taşımaktadır. Birlik üyesi ülkelerde bölgesel ekonomik dengesizlikleri azaltmak maksadıyla uygulanan politikaların Roma Anlaşması’nın haksız rekabeti önleyen kurallarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Ekonomik yapı farklılıklarının giderilebilmesi için kalkınmada önemi kabul edilen küçük ve orta ölçekli işletmelere Avrupa Birliği ve üye ülkelerde hem mali hem de teknik yardımları içeren çeşitli teşvik ve özendirmeler birlik üyesi ülkeler tarafından sağlanmaktadır. Bu teşvik ve özendirmelerin Roma Anlaşması’nın rekabet kuralları ve devlet yardımlarına ilişkin kurallara uygunluğunun denetimi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanmaktadır.

KOBİ’lerin teşvik/özendirme araçlarından faydalanmama veya faydalanamama nedenleri arasında bürokrasi ve mevzuat engeli, ilgili kurumların tanıtım ve bilgilendirme eksikliği, KOBİ’ lere yönelik teşviklerin az olması ve teşvik mevzuatını bilen kalifiye eleman eksikliği gelmektedir. Teşvik/özendirme araçlarından faydalanmama veya faydalanamama önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik politikaların ilgili kurumlarca gerçekleştirilmesi gerekir.

Yorumlar

Your email address will not be published.

UA-56269696-1